Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!
fon suraty

SQK 65VS 65ml MR şprisler, “Bayer Medrad Spectris MR” kontrastly injektorlary üçin

Gysga düşündiriş:

MEDRAD Spektri, kontrast güýçlendirilen MRI anyklaýyş amallary wagtynda kontrast serişdeleri we duzly goşa şpris güýç injektorydyr.Hünärmen lukmançylyk üpjünçiligi hökmünde Lnkmed öndürijileri we Medrad Spectris MR Contrast Injektor bilen gabat gelýän MRI şprislerini öndürýärler we üpjün edýärler.Adaty paketimiz iki sany 65ml şpris we 1-250 sm örtülen pes basyşly MRI Y birikdiriji turba, bir barlag klapan, 2 taýak bilen.Kompaniýa öz eýeçilik liniýasyny öndürmekden we gurnamakdan başga-da, dizaýn, galyp, turba ekstruziýasy, lukmançylyk enjamlaryny ýygnamak we gaplamak ýaly hyzmatlaryň doly toplumyny hödürleýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Gabat gelýän injektor modeli: Medrad Spektris MRI güýç injektor ulgamy

Öndüriji REF: SQK 65VS

Mazmuny

2-65ml MRI şprisleri

1-250 sm pes basyşly MRI Y birleşdiriji turba, bir barlag klapany bilen

2-tüpeň

Aýratynlyklary

Esasy gaplama: Blister

Ikinji gaplama: Karton iberiji guty

50 sany / korpus

Saklanyş möhleti: 3 ýyl

Lateks mugt

CE0123, ISO13485 şahadatnamasy

ETO sterilizasiýa edildi we diňe bir gezek ulanylýar

Iň ýokary basyş: 2,4 Mpa (350psi)

OEM kabul ederliklidir

Üstünlikleri

Gözleg we ösüş topary baý pudak bilimlerine we tejribesine eýe.Her ýyl R&D-de ýyllyk satuwynyň 10% -ini goýýarys.

Satuwdan soň göni we netijeli hyzmatlar, müşderiniň isleglerine görä onlaýn we ýerdäki önüm okuwyny öz içine alýar.

Önümlerimiz 50-den gowrak ýurtda we sebitde satylýar we müşderileriň arasynda gowy abraý gazandy.

Fiziki barlaghana, himiýa barlaghanasy we biologiki barlaghana bilen enjamlaşdyrdyk.Bu barlaghanalar, kompaniýanyň dürli synag zerurlyklaryna laýyk gelýän çig mal, taýýar önümler, daşky gurşaw we ýarym taýýar önüm we beýleki synaglary barlamak üçin enjam we tehniki goldaw berýär.

Müşderiniň dürli isleglerini kanagatlandyrmak üçin önümi özleşdirmek hyzmaty.

Bahalar bilen oýun oýnamarys.Önümlerimizde elmydama adalatly şertnama alýarsyňyz.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň