Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!
fon suraty

017356–100ml / 100ml MR “Bracco EZEM” MR kontrast injektor ulgamlaryny güýçlendirmek üçin kontrastly şpris toplumlary

Gysga düşündiriş:

“Bracco” saglygy goraýyş pudagynda işleýän halkara topar we diagnostika şekillendiriş işinde öňdebaryjydyr.Toparyň esasy önümleri kontrast serişdeleri, olar CT, MRI güýç injektoryny hem üpjün edýärler.Hünärmen lukmançylyk üpjünçiligi hökmünde Lnkmed öndürijileri we Bracco Empower MR kontrast media injektorlary bilen gabat gelýän MRI şprislerini öndürýärler we üpjün edýärler.Adaty şpris toplumymyz 2-100ml şpris, 2500mm CT Y örtükli turba we 2-tüpeň bilen.Şprislerimiziň ýokary hilini üpjün etmek üçin berk önümçilik we hil dolandyryşy bar.Önüm diapazony bir gezek ulanmak üçin bir gezek, 12 sagada çenli köp gezek ulanmak üçin bir gezek ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Gabat gelýän injektor modeli: Bracco EZEM Empower MR

Öndüriji REF: 017356

Mazmuny

2-100ml MRI şprisleri

1-250 sm pes basyşly MRI Y birleşdiriji turba, bir barlag klapany bilen

2-tüpeň

Aýratynlyklary

Esasy gaplama: Blister

Ikinji gaplama: Karton iberiji guty

50 sany / korpus

Saklanyş möhleti: 3 ýyl

Lateks mugt

CE0123, ISO13485 şahadatnamasy

ETO sterilizasiýa edildi we diňe bir gezek ulanylýar

Iň ýokary basyş: 2,4 Mpa (350psi)

OEM kabul ederliklidir

Üstünlikleri

Gözleg we ösüş topary baý pudak bilimlerine we tejribesine eýe.Her ýyl R&D-de ýyllyk satuwynyň 10% -ini goýýarys.

Satuwdan soň göni we netijeli hyzmatlar, müşderiniň isleglerine görä onlaýn we ýerdäki önüm okuwyny öz içine alýar.

Önümlerimiz 50-den gowrak ýurtda we sebitde satylýar we müşderileriň arasynda gowy abraý gazandy.

Fiziki barlaghana, himiýa barlaghanasy we biologiki barlaghana bilen enjamlaşdyrdyk.Bu barlaghanalar, kompaniýanyň dürli synag zerurlyklaryna laýyk gelýän çig mal, taýýar önümler, daşky gurşaw we ýarym taýýar önüm we beýleki synaglary barlamak üçin enjam we tehniki goldaw berýär.

Müşderiniň dürli isleglerini kanagatlandyrmak üçin önümi özleşdirmek hyzmaty.

Bahalar bilen oýun oýnamarys.Önümlerimizde elmydama adalatly şertnama alýarsyňyz.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň