Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!
fon suraty

ART 700 SYR Bir gezek ulanylýan 150ml Medrad Mark 7 Arterion sanjym ulgamy üçin ýokary basyşly angiografiki şprisler

Gysga düşündiriş:

Mark 7 Arterion sanjym ulgamy, “Bayer” saglygy goraýyş guramasy tarapyndan 2012-nji ýyldan bäri işe girizilen “Medrad Mark” angiografiki sanjymlar tapgyrynyň iň soňkusydyr. Ulgam angiogrammalarda ulanylýan kontrastly habar beriş serişdelerini gowşatmagy aňsatlaşdyrýan aýratynlyklar bilen ýeňil we hereketli. arterial böwet.Hünärmen lukmançylyk üpjünçiligi hökmünde Lnkmed öndürijiler we Medrad Mark 7 Arterion Injektorlary bilen gabat gelýän Angiografiýa şprislerini öndürýärler we üpjün edýärler.Adaty paketimiz 150ml şpris we bir çalt doldurma turbasy bilen.Şprislerimiziň ýokary hilini üpjün etmek üçin berk önümçilik we hil dolandyryşy bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Gabat gelýän injektor modeli: Medrad Mark 7 Arterion sanjym ulgamy

Öndüriji REF: ART700 SYR

Mazmuny

1-150ml KT şpris

1-çalt doldurma turbasy

Aýratynlyklary

Esasy gaplama: Blister

Ikinji gaplama: Karton iberiji guty

50 sany / korpus

Saklanyş möhleti: 3 ýyl

Lateks mugt

CE0123, ISO13485 şahadatnamasy

ETO sterilizasiýa edildi we diňe bir gezek ulanylýar

Iň ýokary basyş: 8.3 Mpa (1200psi)

OEM kabul ederliklidir

Üstünlikleri

Baý amaly tejribe we şekillendiriş pudagynda güýçli teoretiki bilimleri bolan hünärmen gözleg topary.Her ýyl gözleg işlerine 10% maýa goýýar.

Çalt jogap bermek bilen satuwdan soň göni we täsirli hyzmat beriň.

50-den gowrak ýurtda we sebitde satyldy we müşderileriň arasynda gowy abraý gazandy.

Fiziki barlaghana, himiýa barlaghanasy we biologiki barlaghana bilen enjamlaşdyrylan.Bu barlaghanalar ýokary hilli önüm öndürmek üçin enjam we tehniki goldaw berýär.

Müşderiniň dürli isleglerini kanagatlandyrmak üçin önümi özleşdirmek hyzmaty.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň