Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!
fon suraty

150-FT-Q 150ml Medrad Mark V & Mark V plus & Mark V provis kontrast injektorlary üçin angiografiýa şprisleri

Gysga düşündiriş:

Medrad Mark V Angiografiki sanjym ulgamy Medrad tarapyndan 2001-nji ýylda işe girizildi. Kardiologiýa we angiografiýa barlaghanalarynda hem ulanylyp bilner, ulular we çaga hassalarynda hem ulanylyp bilner.Professional lukmançylyk enjamlary hökmünde Lnkmed öndürijileri we Medrad Mark V & Mark V plus & Mark V provis Contrast Injektorlary bilen gabat gelýän CT şprislerini öndürýärler we üpjün edýärler.Adaty paketimiz 150ml şpris we çalt doldurma turbasy bilen.Şprislerimiziň ýokary hilini üpjün etmek üçin berk önümçilik we hil dolandyryşy bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Gabat gelýän injektor modeli: Medrad Mark V & Mark V plus & Mark V provis kontrast injektorlary

Öndüriji REF: 150-FT-Q

Mazmuny

1-150ml KT şpris

1 çalt doldurma turbasy

Aýratynlyklary

Esasy gaplama: Blister

Ikinji gaplama: Karton iberiji guty

50 sany / korpus

Saklanyş möhleti: 3 ýyl

Lateks mugt

CE0123, ISO13485 şahadatnamasy

ETO sterilizasiýa edildi we diňe bir gezek ulanylýar

Iň ýokary basyş: 8.3 Mpa (1200psi)

OEM kabul ederliklidir

Üstünlikleri

Baý amaly tejribe we şekillendiriş pudagynda güýçli teoretiki bilimleri bolan hünärmen gözleg topary.Her ýyl gözleg işlerine 10% maýa goýýar.

Çalt jogap bermek bilen satuwdan soň göni we täsirli hyzmat beriň.

50-den gowrak ýurtda we sebitde satyldy we müşderileriň arasynda gowy abraý gazandy.

Fiziki barlaghana, himiýa barlaghanasy we biologiki barlaghana bilen enjamlaşdyrylan.Bu barlaghanalar ýokary hilli önüm öndürmek üçin enjam we tehniki goldaw berýär.

Müşderiniň dürli isleglerini kanagatlandyrmak üçin önümi özleşdirmek hyzmaty.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň