Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!
fon suraty

Medtron Accutron CT-D kontrastly habar beriş ulgamy üçin 317625-ELS 200ml / 200ml CT şpris

Gysga düşündiriş:

Lnkmed, Medtron Accutron CT kontrast orta injektorlary bilen gabat gelýän CT şprislerini öndürýär we üpjün edýär.Biziň adaty şpris toplumymyzda, 150 sm Y turba we J turbalary bilen 200ml şprisiň iki bölegi bar (ýa-da pyçak, bu islege bagly däl).Şprisimiz Medtron Accutron CT Dual injektor bilen ajaýyp işläp biler.Customöriteleşdirilen hyzmaty hem kabul edýäris.

LnkMed ösýän müşderiniň islegine laýyk gelmegiň we ösüş we önümçilik proseslerini yzygiderli gowulandyrmagyň möhümdigine düşünýär.Iň oňat şekillendiriş diagnozyny we kontrastly mediýa sanjymyny birleşdirip, saglygy goraýyş işgärleri hassalara idegiň hilini ýokarlandyryp bilerler.LnkMed müşderilerimizi açyk pikir we döredijilik bilen ýokary hilli sarp ediş materiallary bilen üpjün etmäge bagyşlanýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary:

Gabat gelýän injektor modeli: Medtron Accutron CT-D kontrastly media gowşuryş ulgamy
Öndüriji REF: 317625

Mazmuny:

2-200ml KT şprisleri
1- 1500mm Y goşa barlag klapanlary bilen hassalyk çyzyklary
2-Çalt doldurma turbalary

Aýratynlyklary:

Paket: Blister paket, her kese 20kit
Saklanyş möhleti: 3 ýyl
Lateks mugt
CE0123, ISO13485 şahadatnamasy
ETO sterilizasiýa edildi we diňe bir gezek ulanylýar
Iň ýokary basyş: 2,4 Mpa (350psi)
OEM kabul ederliklidir

Üstünlikleri:

radiologiýa şekillendiriş pudagynda we ygtybarly hyzmat bermekde baý tejribe.

Kompaniýa lukmançylyk enjamlarynyň köp sanly tehnologiýalaryna we önümi oýlap tapmak üçin patentlere eýedir.

Her ädimde müşderileriň işine goldaw bermek üçin satuwdan soň göni we täsirli hyzmat hödürläň.

Islendik soragy ýa-da tehniki meseläni çalt we takyk çözmek üçin bilimli we tejribeli goldaw işgärleri bilen enjamlaşdyrylan aýratyn müşderi hyzmat bölüminiň bolmagy.

50-den gowrak ýurtda we sebitde satyldy we müşderileriň arasynda gowy abraý gazandy.

Islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin ýokary hilli çözgütler hödürleýäris we her ädimde sizi we işiňizi goldamak üçin täze tehnologiýalara we hyzmatlara hemişe maýa goýýarys.

LNKMED-iň her bir işinde hiline wepalylygy radiologlaryň hassalara ideg meselesini goldaýar.Radiologiýa ideginde we hyzmatynda ýol açmagy dowam etdirýäris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň