Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!
fon suraty

Medtron Accutron CT injektor üçin 317616 ELS 200 ml CT şpris

Gysga düşündiriş:

Bu şpris Medtron Accutron CT Injektor üçin gabat gelýär.Adaty paketde ELS 200ml şprisiň bir bölegi, birleşdiriji turba we çalt doldurma turbasy (ýa-da tüýdük, islege bagly) bar.OEM opsiýalary marka islegiňiz üçin elýeterlidir.

LnkMed ýetişen şpris öndürmek prosesi bar.Önümleriň siziň talaplaryňyza laýyk gelmegini üpjün etmek üçin doly hil dolandyryş ulgamyny döretdik.Allhli amallarymyzda ýokary hilli pikir edýäris.Hilini ýokarlandyrmak biziň we müşderilerimiz üçin tygşytly.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary:

Gabat gelýän injektor modeli: Medtron Accutron CT injektor
Öndüriji REF: 317616

Mazmuny:

1-200ml KT şpris
1-1500mm örtülen turba
1-Çalt doldurma turbasy

Aýratynlyklary:

Gap: Blister paket, 50 bölek / karton
Saklanyş möhleti: 3 ýyl
Lateks mugt
CE0123, ISO13485 şahadatnamasy
ETO sterilizasiýa edildi we diňe bir gezek ulanylýar
Iň ýokary basyş: 2,4 Mpa (350psi)
OEM hyzmaty elýeterli

Üstünlikleri:

Önümiň doly ugry:

LnkMed köp sarp edilýän sarp ediş materiallaryny üpjün etmäge ukyply.Satyn alyp biljekdigiňiz üçin býudjetiňizi optimizirlemäge kömek edýärishospitalerli hassahananyň zerur bolan sarp ediş görnüşleri bizden bir duralgada.

Çalt gurşun wagty:

Matureetişen önümçilik ukybymyz LnkMed-iň müşderimize berk ygrarlylygyny üpjün edýär: çalt eltip bermekmen.Adatça önümçilikden eltip bermek üçin 10 gün gerek - wagt çykdajylaryňyzy ep-esli azaldar.

Ygtybarlyhili:

Sarp edýän önümlerimiz steril ussahanalarda öndürilýär we berk arassaçylyk dolandyryşy bar.Işçiler her gün ussahana girmezden ozal gorag eşiklerini geýmeli we berk dezinfeksiýa amallaryndan geçmeli.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň