Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!
fon suraty

900103-150ml DSA kontrastly şprisler LF Angiomat Illumena, Illumena Neo Injektorlary üçin

Gysga düşündiriş:

“Mallinckrodt Angiomat Illumena”, dünýäde uly gurnamaly Guerbet-iň Angiografiýa injektory.Professional lukmançylyk enjamlary hökmünde Lnkmed öndürijiler we Guerbet Mallinckrodt Liebel-Flarsheim ANGIOMAT ILLUMENA ​​kontrast media injektory bilen gabat gelýän Angio şprisini öndürýärler we üpjün edýärler.Adaty paketimiz 1-150ml şpris we 1 çalt doldurma turbalary bilen.Önümlerimizi netijeli öndürmek we yzygiderli hilini üpjün etmek üçin ösen önümçilik prosesi bar.Bu, müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmakda, önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrmakda we çykdajylary azaltmakda uly kömek edýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Gabat gelýän injektor modeli: Guerbet Mallinckrodt Liebel-Flarsheim ANGIOMAT ILLUMENA, Illumena Neo

Öndüriji REF: 900103

Mazmuny

1-150ml KT şpris

1-J Çalt doldurma turbasy

Aýratynlyklary

Esasy gaplama: Blister

Ikinji gaplama: Karton iberiji guty

50 sany / korpus

Saklanyş möhleti: 3 ýyl

Lateks mugt

CE0123, ISO13485 şahadatnamasy

ETO sterilizasiýa edildi we diňe bir gezek ulanylýar

Iň ýokary basyş: 8.3 Mpa (1200psi)

OEM kabul ederliklidir

Üstünlikleri

Gözleg we ösüş topary baý pudak bilimlerine we tejribesine eýe.

Satuwdan soň göni we netijeli hyzmatlar, müşderiniň isleglerine görä onlaýn we ýerdäki önüm okuwyny öz içine alýar.

Önümlerimiz 50-den gowrak ýurtda we sebitde satylýar we müşderileriň arasynda gowy abraý gazandy.

Fiziki barlaghana, himiýa barlaghanasy we biologiki barlaghana bilen enjamlaşdyrylan.Bu barlaghanalar ýokary hilli önüm öndürmek üçin enjam we tehniki goldaw berýär.

Müşderiniň dürli isleglerini kanagatlandyrmak üçin önümi özleşdirmek hyzmaty.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň